Krisekommunikation – rid mediestormen af før det er for sent

Krisekommunikation og et professionelt presseberedskab kan redde dit omdømme, når der er pres på fra medierne.

Bliver din virksomhed genstand for en negativ mediesag, kan det få katastrofale følger for dit brand eller omdømme.

Vi arbejder både proaktivt og reaktivt i vores krisekommunikation. Det vil sige, at vi både forsøger at forudsige, hvilke emner journalister må forventes at tage op og konfrontere jer og udvikle en strategi for håndteringen heraf.

Samtidig hjælper vi jer med i praksis at håndtere opkald og forventningsafstemme med journalisterne, hvis først ”sagen” ruller, samt at håndtere kunderelationerne indadtil og udadtil f.eks. på de sociale medier.