Overblik og fremdrift skaber resultater

Stort fokus på projektledelse og tæt kontakt med kunden lægger kimen til et effektivt samarbejde og klare resultater.

Når vi påbegynder et samarbejde, kan vi være sikre på én ting: Kunden har altid travlt, og derfor er det altid vores rolle at sikre fremdrift på projektet.

Det gør vi på følgende måde:

  • 1. Effektiv projektledelse. Vi sørger hele tiden for, at der bliver fulgt op på de aftalte opgaver. Kunden får løbende information om status på enkelt delelementer og i forhold til at nå deadline. Det giver ro og overblik.
  • 2. Løbende status- og udviklingsmøder. For at sikre kvalitet i opgaverne mødes vi minimum én gang om måneden ude hos kunden for sammen at prioritere opgaverne og afstemme forventninger. På den måde er vi hele tiden syncrone med virksomhedens fokus hos medarbejderne og i direktionen.
  • 3. Tæt kontakt i det daglige. Vi sørger hele tiden for at være til rådighed i hverdagen. Alt efter opgave og behov hos kunden arbejder vi løbende sammen med kontaktpersonerne, når vi kalibrerer målsigtet og kvalitetssikrer de enkelte produkter, før de rulles ud.